Utveckla ditt företag, del 1

En viktig del när det kommer till företagande är utveckling. Den överhängande majoriteten av alla företag, små som stora, har som mål att utvecklas och bli större. De två går hand i hand, man kan nämligen inte bli större utan att utvecklas. Många gånger måste man rikta in sig på nya målgrupper, nya marknader eller utveckla sina produkter. Vad mer man kan göra, och bör göra, för att utveckla sitt företag kommer jag gå igenom i denna artikel och i del 2.

Utveckla ditt företag, del 1

Utveckling och försäljning

Många skulle säga att en ökad försäljning är en form av utveckling i sig, och så är det ju. Men det finns en hel del man kan göra för att nå denna utveckling och har man arbetat för att nå ökade försäljningssiffror så är det ju arbetet bakom detta som är själva utvecklingen. Kontakta kunderna regelbundet, prata med dem och hör efter vad de tycker om din produkt eller din tjänst. Finns det något som ditt företag kan göra bättre? Ett gott samarbete kan leda till mycket och ett företag är ofta beroende av både leverantörer och kunder. Varför inte anordna någon form av workshop eller mässa där ens kunder och leverantörer får komma närmare varandra och prata med varandra. Alla sitter ni på olika former av erfarenheter som kan leda till en utveckling som ökar försäljningen.

Börja exportera

Att börja exportera är definitivt en stor utveckling för ett företag. Innan man börjar med att exportera finns det flera saker att tänka över. Det första och viktigaste steget är att lista upp vilken kompetens, vilka nätverk och vilka sorts resurser ditt företag behöver för att ta klivet ut på den internationella marknaden. Nätverk är ofta en nyckel till att lyckas internationellt. Det är genom olika nätverk som affärsmöjligheter i andra länder oftast dyker upp och nätverk kommer därför bli en viktig del i att hitta kunder och möjligheter utomlands. Nätverken kan vara med myndigheter, med branschorganisationer eller liknande. Dessa har resurser för att hjälpa till att etablera ditt företags produkt på en ny marknad. Men att hitta nätverk är självklart inte allt som behövs. Ska man introducera sig på en ny marknad utomlands måste man ha helt klart för sig att det inte kommer vara som när man introducerade sig på den svenska marknaden. Kulturella skillnader och skillnader om hur man gör affärer kan skilja sig stort från ett land till ett annat. Allt detta kan man inte ha koll på själv, och det blir därför nödvändigt att anställa rätt personal. Vad som är rätt personal får man ta fram i en form av tydlig strategi och vilka kompetenser man behöver finns det hjälp med att ta reda på. Beroende på vad man har för företag så kan man på olika sätt anlita experter som hjälper en att komma igång med sin nya internationella satsning. Detta kan vara ett smart drag, men kom ihåg att se till att ha rätt kompetens i företaget först. Du kan inte anlita experterna, introducera dig själv internationellt och sedan börja leta efter rätt kompetens i form av nya anställda. Detta måste vara klart först. Det finns med andra ord mycket att tänka på när det kommer till export men när man öppnar dörrarna för internationell handel så blir också möjligheterna till företagets utveckling genast mycket större.

Börja exportera

Comments are closed.