Testa din affärside, del 2

Med de två modellerna i del 1 om detta ämne så har man fått fram mycket nyttig information. Men mycket av de frågorna som finns i de modellerna har man säkerligen funderat på noga förut, kanske inte alla, men flertalet av dem. Det finns andra frågor som inte ingår i någon sorts modell som man bör ställa sig. Detta för att testa sin affärsidé. Man måste komma ihåg att man själv är människa och det är du som står bakom affärsidén. Därför är det rimligt att även en själv blir inblandad i frågorna man bör ställa sig.

Testa din affärsidé, del 2

Ska man lyckas är både affärsidén och en själv mycket viktig

Om ens affärsidé verkligen fungerar i praktiken kan man aldrig vara säker på förens man provat på riktigt. Men för att testa sin affärsidé innan man kanske gör stora investeringar eller säger upp sig från sitt nuvarande arbete finns det flera olika saker att tänka på. Kunder. Vad vore ett företag utan kunder? Gå ut och möt potentiella kunder, fråga dom vad de tycker om din produkt och vad de skulle vara villiga att betala. Det är trots allt kunderna som bestämmer ditt företags framtid. En idé kan alltid bra framgångsrik om man som företagare har den rätta drivkraften. Detta menar flera entreprenörer som hjälpt nya företag att komma igång och sedan hjälpt dessa att gå med vinst. Mycket hänger på en själv och engagemanget från ens egen sida kan aldrig bli för stort. Johan Stael von Holstein är en entreprenör som hjälpt många nya företag och han understryker detta. Ger man sig in i något med full kraft så kan man lyckas med vilken produkt som helst. Man måste också vara säker på sig själv. Tycker man det man håller på med är roligt, har man den tid, det engagemang och fokus som krävs? Har man familj hemma så måste man ha stödet från dem, det kommer säkerligen bli många sena kvällar. Har man inte en familj som stöttar en till fullo så är dömd att misslyckas.

Fem sätt att testa din affärsidé

Det första man ska göra är att helt enkelt fråga potentiella kunder. Har de verkligen ett behov som du kan uppfylla med din produkt? Sedan måste man fråga denna vad de skulle kunna tänka sig att betala för produkten. Ställ följdfrågor, varför just det priset, varför inte dyrare eller billigare? När man gjort detta så fråga din bekantskapskrets. Förhoppningsvis är de ärliga och berättar för dig vad du kan förbättra. Ta sedan reda på vilka intresseföreningar det finns. Ta kontakt med dessa och ta reda på hur prisbilden ser ut och vilken konkurrens som finns. Det sista och femte sättet att testa sin affärsidé är mycket viktigt. Här ska man undersöka andra företag som verkar i samma bransch och se hur det går för dem. Kan du själv göra det bättre, eller blir du en överflödig aktör på samma marknad? Som vi ser finns det mycket att fundera på. Affärsidén är mycket viktig och det är bra att den testas.

Fem sätt att testa din affärsidé

Comments are closed.