Testa din affärside, del 1

För att testa sin affärsidé så finns det två modeller man kan använda sig av. Man kan också ställa sig själv ett par viktiga frågor men dessa kommer vi ta i del 2. I denna artikel tänkte jag behandla två modeller som är vanliga bland företagare runt om i världen. Dessa används för att få en djupare förståelse runt sin affärsidé och för att testa denna affärsidé. De två modellerna heter NABC-modellen och BMC-modellen. Många använder sig an NABC-modellen för att den är enklast, men det finns dock fördelar med att använda sig av BMC-modellen. Den tydligaste av dessa fördelar är att man testar sin affärsidé på ett mycket djupare sätt.

Testa din affärsidé, del 1

NABC-modellen

De två modellerna som används är faktiskt simpla. NABC-modellen har fyra kolumner som heter Behov, Fördelar, Tillvägagångssätt och Konkurrens. Anledningen till att den heter NABC är från engelskans Need, Approach, Benefits och Competion.  I kolumnen som heter behov så är tanken att man ska beskriva kundens och marknadens olika behov. Vad är det exakt som din produkt ska lösa? I kolumnen som heter fördelar ska man beskriva nyttan i förhållande till kundens kostnad. Tillvägagångssätt är det sätt man möter det behov som finns. I den sista kolumnen så gäller det att lista sina konkurrenter och vilka alternativ det finns som kan locka kunder till dem istället för till dig. En viktig punkt för alla företagare.  

BMC-modellen

BMC-modellen är lite annorlunda. BMC står för Business Model Canvas. I denna modell ska man beskriva sin verksamhet i nio olika delar. De olika delarna är värdeerbjudande, kundrelationer, kundsegment, distribution, nyckelpartners, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, kostnader och intäkter. BMC-modellen kan ställas upp i nio olika kolumner om man vill det. Den första blir då värdeerbjudande och här blir frågan; vad är det du gör egentligen? Man får beskriva sitt erbjudande och varför ens erbjudande skapar ett värde för potentiella kunder. I kundrelationer ska man beskriva sina kundrelationer och hur de ser ut. Vad har man för relation till kunden, hur vill de handla och varför ska just du vara den som attraherar kunden? Kundsegment pratar sitt tydliga språk. Vilka målgrupper har du, vad är de intresserade av och var handlar de idag? Detaljer om sina kunder är viktiga så fundera länge. Distribution handlar om hur produkten ska komma till kund. Ska man ha en webbshop och vad är leveransalternativen? Nyckelpartners handlar om att ta reda på om vissa aktiviteter kan lejas ut på en underleverantör eller en extern konsult. Det kan både vara billigare och vara och mer effektivt. Nyckelaktiviteter handlar om att identifiera produktion, utveckling och eventuell outsourcing. Nyckelresurser kan vara personal, maskiner, varumärke och så vidare. Vilka resurser behövs för att leverera produkten? När det gäller kostnader så ska man inte här räkna siffror, utan man ska lista vilka typer av kostnader man har. Detta gäller även den sista kolumnen, intäkter. Fokusera på vilka sorters intäkter du kan generera, inte hur stora de är. Som du märker är BMC-modellen mer ingående och personligen hade jag använt mig av den.

BMC-modellen

Comments are closed.