Starta eget företag, del 1

Företag bildas dagligen och majoriteten av de företag vi har i Sverige är småföretag. Innan man bestämmer sig för att bilda ett företag så har man säkerligen tänkt över det noga och vad det innebär. Det finns några viktiga saker man bör fundera över. Om man kommer fram till att man vill bilda ett företag så finns det flera saker man måste ha koll på.

Starta eget företag, del 1

Funderingar innan bildandet

När man får tanken att starta ett företag så finns det en hel del att gå igenom innan man gör verklighet av sin tanke. Man måste först och främst räkna på alla siffror, är det ens ekonomiskt hållbart att skapa detta nya företag? Man måste tänka på hur marknaden ser ut och vilka konkurrenter man har omkring sig. Att starta eget företag är inget man bara gör, det finns mycket att gå igenom innan. Tänk på att det kommer ta en hel del av din tid och att man möter en uppförsbacke i början är väldigt vanligt. Man måste fundera och rannsaka sig själv om man verkligen är den sorts person som klarar av detta, det är nämligen så att många enskilda företag läggs ned på grund av att företagaren faktiskt inte har tid. Många har ju en familj som man vill umgås med också. Man kanske därför ska fundera på om man kan få hjälp ifrån någon i början. Ska man anställa en direkt, eller klarar jag mig själv i början. Frågorna är många men väldigt viktiga att besvara så man inte gör ett misstag.

Att göra när man bestämt sig

Om man nu går vidare med sina planer på att starta ett eget företag så finns det flera steg som måste göras. Den första är att skapa och skriva ner din affärsidé. Den ska vara tydlig så att alla förstår vad du menar. I denna affärsidé ska det framgå vilken kundkrets företaget riktar sig till och vad denna grupp har för behov. Man ska också beskriva sin vara eller tjänst och hur den kommer att uppfylla kundernas behov. Företaget måste organiseras. Hur detta ska se ut ska framgå i affärsidén och man ska också få in ett avsnitt om konkurrens. Hur ska man kunna ta marknadsandelar och vad gör min vara eller tjänst bättre så att kunder kommer till mig istället. Tanken med en affärsidé är att om man följer den noga som kommer företaget gå med vinst. Affärsidén är den första byggstenen i att skapa en affärsplan vilket är nästa steg. Affärsplanen ska beskriva hur målen i affärsidén ska uppnås. Det är också vanligt att affärsplanen innehåller mer information om organisationen och den eller de bakom företaget. Affärsplanen är av yttersta vikt då det är ett mycket viktigt dokument för att kunna få stöd av intressenter och finansiärer. Då affärsplanen innehåller punkter som vision, strategi, marknadsföring, finansiering, personal, rekrytering, patent och avtalsfrågor så är det detta dokument som en bank eller annan finansiär kommer att vilja se för att ta ett beslut. Glöm därför inte bort hur viktigt detta dokument är och spendera mycket tid på att beskriva de olika delarna som ska finnas med.

Att göra när man bestämt sig

Comments are closed.