Sätt att marknadsföra ditt företag

För att driva ett framgångsrikt företag är det inte tillräckligt att ha en produkt eller tjänst av hög kvalitet, det krävs även att nå ut till sina kunder med en genomtänkt marknadsföringsplan.

Sätt att marknadsföra ditt företag

För att uppnå detta krävs det att veta vem som är målgruppen, dvs. vem som är de främsta som är intresserade av företagets produkter eller tjänster. Sedan är det även viktigt att vara informerad om branschen, och hur de andra företagen ter sig på marknaden.

Tänk ut syftet med marknadsföringen

Innan marknadsföringsmaterial skapas är det viktigt att tänka igenom tre saker som kommer stå till grund till företagets marknadsföring:

  1. Vad företaget erbjuder
  2. Vilken är den största kundgruppen?
  3. Vilken kanal når man mest effektivt kundgruppen?

Ofta kan det vara svårt att ge exakta svar på dessa frågor, men det viktigaste här är att dessa frågor alltid ligger i grund till kommunikationen företaget gör.

En webbplats som informationsbas

Det finns många olika sätt att nå konsumenter, varav några passar vissa målgrupper bättre än andra. Till att börja med bör det finnas en webbplats där konsumenter kan vända sig för att söka information om företagets produkter eller tjänster, där det även bör finnas kontaktuppgifter och en besöksadress dit konsumenten kan vända sig vid frågor. Fördelen med en webbplats är att mycket information samlas på samma plats, där konsumenter oavsett geografisk position eller tid på dygnet kan få svar på sina frågor.

Sociala media blir allt viktigare

Idag använder de flesta svenskar någon av de sociala media som finns tillgängliga, vilket gör dem till utmärkta plattformar för att nå sina kunder. Var företaget bör vara beror främst på vilka kunder som ska nås ut till, därför är det viktigt att reda ut var målgruppen främst befinner sig. Oavsett vilken plattform som väljs är det viktigaste att vara aktiv, det enda värre än att inte ha ett konto på sociala media är att finnas där men aldrig göra uppdateringar. Är man osäker på var man ska börja är Facebook den populäraste plattformen som erbjuder många lösningar för företag. Några fler exempel på kanaler är Instagram, Twitter och Snapchat, som också används i en stor utsträckning.

Sociala media blir allt viktigare

Traditionella kanaler används fortfarande

Direktreklam innebär att betala för att lämna material från ditt företag i målgruppens brevlådor, vilket ger fördelen att det är enkelt att styra vem som får vad. Radio är ett annat exempel som ofta används av mindre företag, här kan både radioreklam publiceras eller så kan företaget medverka i lokala radioprogram. Kataloger kan även tryckas upp för att ge information om produkter där även beställningsformulär kan bifogas. Denna metod passar främst de som inte ännu är bekväma med att lägga beställningar eller hämta information över internet.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Den bästa metoden för att räkna ut vilken metod som är mest effektiv är att pröva olika metoder och följa resultatet av marknadsföringsinsatserna. Det är omöjligt att avgöra vilken metod som är den ”bästa” utan att ha provat något, men de tre ovanstående frågorna ger en god utgångspunkt för de flesta företag.

Comments are closed.