Så beskattas ditt företag

När man startar ett företag är kanske inte det första man tänker på hur det fungerar med skatter för företag, men det är en viktig del av all form av näringsverksamhet. Först och främst betalar företagare preliminärskatt. Den beräknas av Skatteverket utifrån föregående årsresultat. När man startar ett företag är det den som startar företaget som gör en uppskattning om förväntade inkomster för första året. Skatteverket beräknar då preliminärskatten baserat på företagarens egna uppgifter. Om företagaren märker att inkomsterna är större eller mindre än vad som ligger till grund för preliminärskatten kan man meddela Skatteverket som då justerar den preliminärskatt som ska betalas in. På det sättet undviker man att betala in för lite skatt när det går bättre än förväntat, men även att slippa betala nästan alla sina intäkter i skatt när man har lägre intäkter under en period.

Det finns olika företagsformer och beroende på företag så ser beskattningen lite annorlunda ut. Om man har en enskild firma eller ett handelsbolag är det som finns kvar vid årets slut efter att man betalat löpande kostnader och investeringar företagets vinst. Det är den vinsten som beskattas. Vinsten beskattas som om man hade fått vanlig lön och den exakta skattesatsen beror på var man bor då inkomstskatterna skiljer mellan olika kommuner. Dessutom behöver man betala egenavgifter vilket är betalningar till sjukförsäkring, pension, föräldraförsäkring osv.

Om företaget istället är ett aktiebolag sker beskattningen annorlunda. Aktiebolaget betalar ut de anställdas lön som de anställda betalar skatt på. Aktiebolaget betalar arbetsgivaravgifterna, som motsvarar egenavgifterna. Det som blir kvar vid årets slut efter att alla löner och kostnader betalats beskattas då med bolagsskatt som är 22 procent.

Bra sätt att få en jämnare skatt

För egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag kan företagets inkomster variera över tid. Risken är att man ett år har en stor vinst, och därmed hög skatt, för att nästa år ha ett lägre resultat då det hade varit bra att ha kunnat spara en del av det man betalade in i skatt året innan. Som tur är finns det enkla sätt att hantera det.

I både enskild firma och handelsbolag är det möjligt att skjuta upp som mest 30 procent av företagets vinst i en så kallad periodiseringsfond. På det sättet kan man jämna ut företagets beskattning mellan olika år. Det som läggs in i periodiseringsfonden räknas bort från företagets vinst det år man avsätter pengarna. När man vill återinföra en del av pengarna från en periodiseringsfond tas de upp som intäkter för företaget och skatten betalas då det år som pengarna har återförts till företaget.

Ett annat sätt att begränsa företagets vinst är att sätta upp en expansionsfond. Pengarna i en expansionsfond beskattas med bolagsskatt om 22 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att både pengarna i en periodiseringsfond eller en expansionsfond ska beskattas i framtiden. När man vill använda pengarna i sin expansionsfond återförs pengarna som en intäkt och blir därmed beskattat som övrig vinst i enskild firma eller handelsbolag. Samtidigt betalas den innan betalda bolagsskatten på 22 procent tillbaka.

Comments are closed.