Handelsbolag och kommanditbolag

Företagsformerna handelsbolag och kommanditbolag liknar varandra till stora delar och det brukar sägas att ett kommanditbolag är en form av ett handelsbolag. De två olika formerna har dock vissa skillnader och vilka dessa är ska vi reda ut här.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag

I ett handelsbolag finns det två eller flera delägare och det finns inget krav på kapitalinsats. Dessa delägare kan vara företag eller det kan vara privatpersoner. Handelsbolaget är en juridisk person. Delägarna i ett handelsbolag kallas för bolagsmän. Bolagsmännen är alltid personligt ansvariga gentemot utestående vilket innebär att man med sin privata ekonomi ansvarar för handelsbolagets skulder och avtal. Skulle företaget ha skulder som måste betalas och enbart en av bolagsmännen betalar av alla skulder har denna rätt att kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden. Ett sådant scenario kan ske när fordringsägarna driver in skulden. Det är vanligt att bolagsmännen i ett handelsbolag kände varandra redan innan handelsbolaget startades och man har kommit överens om allting muntligt. Men det finns något som heter kompanjonavtal vilket kan vara smart att skriva. I detta avtal skriver man helt enkelt ned allt man kommit överens om. Ett kompanjonavtal kan även vara bra att skriva även om man litar på varandra till hundra procent då man kanske märker att det finns saker man inte gått igenom med varandra när man ser vad som bör finnas med i ett kompanjonavtal.

Kommanditbolag

Comments are closed.