Enskild firma och aktiebolag

Som jag nämnt förut här på sidan så är företagsformen enskild firma den vanligaste företagsformen i Sverige. Förutom denna så finns det flera olika företagsformer i Sverige. De olika formerna kan skilja sig åt på flera olika sätt. Det kan handla om hur mycket kapital man tänker satsa eller hur många som ingår i företaget.

Enskild firma och aktiebolag

Enskild firma

Enskild firma kallas ofta även för enskild näringsverksamhet och de två är samma sak. I denna företagsform är man som privatperson ensam ägare för företaget. Någon tydlig gräns mellan dig och företaget finns inte. Ett tydligt exempel på det är att organisationsnumret för en enskild firma är ägarens personnummer. Man ansvarar personligen för företagets förpliktelser som kan vara allt ifrån skulder till avtal och kontrakt. Företagets och ägarens ekonomi är densamma. Har man en enskild firma så är det smart att teckna en företagsförsäkring som kan hjälpa till och täcka upp ifall företaget får skulder som man som privatperson inte kan täcka. Man kan ha anställda i sitt företag men när man anställer för första gången så är det viktigt att man anmäler sig som arbetsgivare till Skatteverket. En anledning till att det finns så många enskilda firmor i Sverige är att det kräver inget startkapital och det är den absolut billigaste form av företag att registrera till Bolagsverket. Det enda man behöver för att starta en enskild firma är en F-skattsedel. Att skaffa en sådan är dessutom kostnadsfri. Den enda kostnaden är den när man registrerar företagets namn till Bolagsverket. Man måste dock som enskild näringsidkare inte registrera företagets namn till Bolagsverket men det kan vara bra att göra det ändå, då man får sitt företagsnamn skyddat i det län som man är verksam i.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform där ägarna inte har personligt ansvar för företagets förpliktelser. I ett aktiebolag kan antalet delägare vara obegränsat och för att starta ett aktiebolag krävs det aktiekapital. Många av världens stora företag är aktiebolag eller det landets version av ett aktiebolag. Aktiekapitalet som krävs för att starta ett aktiebolag är minst 50 000 kronor och motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet måste inte vara kontanter utan kan även bestå av egendom som gör nytta till verksamheten. Ett aktiebolag har vanligtvis en styrelse och en verkställande direktör. Ett aktiebolag är en juridisk person och företräds av sin styrelse eller verkställande direktör. Skiljelinjen mellan ett aktiebolag och dess ägare är mycket tydlig och så är det även det allra minsta aktiebolag där samma person kanske är ägare, styrelseledamot och den enda anställda. Man är anställd i sitt eget aktiebolag. Aktiebolag finns som privata eller publika. Publika aktiebolag får sprida sina aktier till allmänheten och notera aktier på en aktiebörs. I ett publikt aktiebolag måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 kronor. I ett privat aktiebolag får man inte sprida aktier genom annonsering och det går inte att erbjuda fler än 200 personer att teckna aktier. Ett provat aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor.

Aktiebolag

Comments are closed.