Ekonomisk förening och ideell förening

Nu är det dags att gå igenom två av de företagsformer som faktiskt är föreningar. Dessa tänks inte alltid på som rena företag, men de både bedöms och bedrivs som företag. Reglerna för föreningar ser dock annorlunda ut än för traditionella företag.

Ekonomisk förening och ideell förening

Ekonomisk förening

Att starta en ekonomisk förening är ett alternativ till andra företagsformer om man är tre eller fler som vill driva någon form av verksamhet tillsammans. Det grundläggande för en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Med andra ord ska medlemmarna ha ett ekonomiskt utbyte av att vara med i föreningen. Detta kan yttra sig som att man får bättre priser, sänkta kostnader eller en anställning. En vanlig form av ekonomisk förening är en bostadsrättsförening. I en ekonomisk förening råder öppet medlemskap med den kan begränsas i stadgarna på olika sätt. Alla medlemmar har en skyldighet att delta i den ekonomiska verksamheten och man kan göra det på många olika sätt. Man kan vara leverantör, konsument eller något annat. Föreningen måste ha stadgar vilket fungerar som föreningens grundläggande regler. Föreningen måste också ha en styrelse som består av minst tre personer. Det är styrelsen som företräder föreningen och som har ansvar för den löpande verksamheten. Den lag som definierar och reglerar ekonomiska föreningar heter lagen om ekonomiska föreningar. Den kallas dock oftast bara för föreningslagen. En av punkterna i denna föreningslag är att en ekonomisk förening måste vara registrerad hos Bolagsverket och det är det som gör att många räknar en ekonomisk förening som ett företag.

Ideell förening

En ideell förening skiljer sig avsevärt gentemot en ekonomisk förening på en grundläggande punkt. Föreningens ändamål är enbart ideellt och inte ekonomiskt. En ideell förening får inte ha som syfte att främja medlemmars intressen genom att ägna sig åt affärsmässig verksamhet. Man ska helt enkelt ha ett ideellt syfte och ett sådant syfte kan yttra sig på många olika sätt. Nya medlemmar som delar föreningens syfte har alltid rätt att ansluta sig och behöver inte bidra med någon insats. Dock är det vanligt att man tar ut en medlemsavgift. En ideell förening måste inte registreras men om man ska registrera den så behöver man skriva stadgar och välja en styrelse. Sedan kan man registrera sig hos Skatteverket, vilket är den myndighet som ideella föreningar registrerar sig hos. En ideell förening kan bedriva näringsverksamhet, men då måste pengarna gå tillbaka till det ändamål som föreningen syftar till. En allmännyttig ideell förening är en form av ideell förening som har begränsad skattskyldighet. För vissa näringsverksamheter och kapitalvinster behöver man alltså inte betala skatt och man är inte heller skyldig till att betala moms. Ska man bedriva en allmännyttig ideell verksamhet måste man uppfylla fyra krav. Dessa är ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljdskravet. Vad dessa fyra krav innebär i praktiken tar lång tid att förklara men kort sagt kan man säga att en allmännyttig ideell förening är en verksamhet som samhället tycker är värd att stödja. Det skulle kunna handla om välgörenhet, kultur, ungdomsverksamhet eller idrott.

Ideell förening

Comments are closed.