Bidrag och stöd för nystartade företag

När man startar ett företag så kan det bli dyrt. Allt beror självklart på vad för typ av företag det är som man startar och vilka inventarier man behöver. Kan man jobba hemifrån, behöver man hyra lokal, ska man anställa direkt? Allt spelar roll och det kan bli svårt att få pengarna att räcka för nystartade företag, åtminstone i början för det är då som kostnaderna är som högst. Bra att veta då är att det finns flera olika bidrag att söka för nystartade företag. Det finns också bidrag för företag som varit aktiva länga, och dessa kommer jag kort gå igenom också.

Bidrag och stöd för nystartade företag

Starta-eget-bidrag

Många av de som är på väg att starta ett företag har hört talas om starta-eget-bidrag och tror att det är ett vanligt sätt att finansiera starten av sitt företag. Så är det dock inte. Det är ett bidrag från Arbetsförmedlingen och för att få det måste man ha varit arbetslös en viss tid och även ha sökt arbete utan att få tag i en anställning. Det finns även fler olika krav och det gäller att uppfylla minst ett av dem för att ens få ansöka. Starta-eget-bidraget från Arbetsförmedlingen kan uppgå till max 680 kronor per arbetsdag om man jobbat fullt ut med bra lön tills det att man blev arbetslös. Detta bidrag från Arbetsförmedlingen är alltså inget för alla tyvärr. För den som har rätt till bidraget så ansöker man om det genom att kontakta Arbetsförmedlingen med en affärs- och kostnadsplan. Om man inte har rätt till detta bidrag så finns det andra stöd och bidrag att söka.

Bidrag och stöd från Tillväxtverket

De bidragen som ges ut till företagare kommer bland annat ifrån Tillväxtverket. Tillväxtverket administrerar även många av de EU-bidrag som går att få. Vi börjar med att titta närmare på vilken ekonomisk hjälp man kan få från Tillväxtverket. Regionalt investeringsstöd är för dig som ska starta ett nytt företag, eller om man har behovet av att delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Investeringar kan vara byggnader, maskiner och liknande. Detta stöd gäller enbart i vissa regioner och det är främst i norr. Vill man ansöka om detta stöd så kan man läsa mer om det här. Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om. Företaget behöver dock befinna sig i glesbygd och landsbygd och om man undrar om man uppfyller kraven för det så kan man ansöka och se. Ansökan sker löpande. Transportbidrag från Tillväxtverket är till för företag i Sveriges nordligaste län. I dessa län har företagen en ganska signifikant kostnadsnackdel på grund av stora avstånd och transportbidraget ska ge en viss kompensation för detta. Man ansöker för transporter i efterhand, vilket betyder att för transporter under det första halvåret ansöker man om senast i september. Tillväxtverket har även så kallade affärsutvecklingscheckar vilket är ett stöd till små företag som vill anlita extern kompetens för att på så sätt utveckla företaget. Affärsutvecklingscheckarna är för företag med 2 – 49 anställda och som har en omsättning på minst tre miljoner kronor.

Bidrag och stöd från Tillväxtverket

Comments are closed.